اکتشاف آب های زیرزمینی | تعیین محل حفر چاه آب | آب یابی | تشخیص آب های زیرزمینی
ENGLISH
اکتشاف آب

شرکت مهندسی ژرفاب کاوش با بهره گيري از تجربه و دانش فنی دانش آموختگان دانشگاه تهران سعي در ارائه صحیح ترین و دقيق ترين خدمات در زمينه ژئوفيزيک و علوم زمين دارد..

شرح خدمات شرکت :

کشور ما دارای آب و هوایی گرم و خشک می باشد و همیشه تهیه آب براي مصارف مختلف شرب، کشاورزي و صنعت يکي از مشکلات و مسائل اصلی کشور بوده است. از سوي ديگر چاه هايي که براي استحصال آب زيرزميني حفر می گردند غالبا با مطالعات دقيق همراه نبوده و هزينه هاي زيادي متحمل می کند. استفاده از روش ژئوفيزيک راه حلي متداول و موثر جهت اکتشاف آب های زير زميني مي باشد. در این روش، با اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی لایه های مختلف زمین می توان به تشخیص آب های زیرزمینی پرداخت. يکي از جنبه هاي مهم در استفاده از اين روش ها تطبيق نتایج مطالعات ژئوفيزيک با شواهد و داده هاي زمين شناسي است که متاسفانه در بسياري از موارد مورد توجه قرار نمی گیرد.
اين شرکت با لحاظ به اين موضوع همواره تطبيق داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيکي را براي صحت نتایج مطالعات در برنامه کاري خود قرار داده است.

اکتشاف آب های زیرزمینی

شرکت ژرفاب کاوش با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران اقدام به برگزاری دوره «آموزش اکتشاف و مطالعه آب های زیرزمینی با بهره گیری از روش های ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی)» نموده است.
علاقه مندان به تهیه دوره می توانند به آدرس سایت انجمن ژئوفیزیک به این نشانی مراجعه کنند.