ENGLISH
وبینار کاربرد روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف کانسارهای پورفیری مس (مولیبدن طلا)

شرکت ژرفاب کاوش با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران اقدام به برگزاری وبینار «کاربرد روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف کانسارهای پورفیری مس (±مولیبدن، ±طلا)» نموده است.

کانسارهای مس پورفیری
زمان برگزاری: روز شنبه و یکشنبه 12 و 13 آذر ماه 1401
از ساعت 16 الی 18
سرفصل‌های وبینار: کانسار های مس پورفیری از اصلی ترین منابع تامین کننده مس و محصولات جانبی دیگری نظیر مولیبدن و طلا محسوب میشوند و نتیجتا از اهمیت بالایی از منظر اقتصادی برخوردار هستند. کشور ما با توجه به ماهیت زمین شناختی و ایالت های متالوژنی و ذخایر کشف شده، از پتانسیل بالایی برای اکتشاف و بهره برداری از این کانسار ها برخوردار است. با توجه به عمق تشکیل و قرارگیری، تنوع کانی شناسی، تنوع دگرسانی ها و ... اکتشاف این کانسار ها نیاز به فهم عمیق و تحلیل همه جانبه و بهره گیری از شاخه های مختلف علوم زمین دارد.
ژئوفیزیک یکی از دانش هایی است که میتواند تاثیر به سزایی در اکتشاف و مطالعه این کانسار ها داشته باشد در این دوره ابتدا با مفاهیم اصلی مربوط به کانسار های پورفیری آشنا میشویم و سپس بر اساس این شناخت با توجه به ماهیت دگرسانی ها و کانی شناسی های مختلف مرتبط با آنها، پاسخ ژئوفیزیکی روش های مگنتومتری، رادیومتری، ژئوالکتریک ، الکترومغناطیس و ... به صورت مبسوط تری تحلیل و بررسی می گردد و در نهایت طرح اکتشافی برای این ذخایر ارزشمند ارائه میگردد.