ENGLISH
ویدئومتری چاه آب، دوربین ویدئومتری چاه عمیق

به مشاهده ساختمان داخلی چاه و تهیه فیلم از وضعیت فیزیکی لوله جدار (در چاههای لوله گذاری شده) و وضعیت لایه‌های زمین در چاه‌های لوله‌گذاری نشده، ویدئومتری چاه گفته می شود و به دستگاهی که قادر به ثبت و ارائه این وضعیت‌ها به صورت فیلم می‌باشد، ویدئومتر (دوربین ویدئومتری) می‌گویند.

جهت بازرسی تصویری از چاه های عمیق آب، سیستم های ویدئومتری طراحی و ساخته شده اند. با کمک این سیستم ها، عمق چاه و سطح آب، چگونگی اتصال و نحوه جوشکاری لوله جدار چاه، موقعیت مشبک ها و میزان گرفتگی و انسداد آنها و میزان پوسیدگی و رسوبگذاری بر روی لوله جدار چاه قابل مشاهده است.

با استفاده از این سیستم عیوب احتمالی چاه ها شناسایی شده و راهکارهای مناسب جهت رفع عیب پیشنهاد میشود.

همچنین با استفاده از ویدئومتری چاه، می توان علت کاهش آبدهی چاه نسبت به حالت اولیه (زمان حفر) را تشخیص داد و با به کار بستن روش های بازیابی چاه، در رفع این مشکل اقدام نمود.

ویژگی های سیستم ویدئومتری مورد استفاده:

– قابلیت كار در چاههایي با قطر دهانه 6 اینچ به بالا
– گردش 360 دوربین به منظور پیمایش کامل جداره و سازند
– تصویر برداری تا عمق نهايي 500 متر
– ضبط کامل فیلم
– امکان نمایش عمق در تصویر
– امکان زوم و گرفتن عکس از محل مورد نظر
– حركت يكنواخت دوربین توسط کابل جمع کن خودکار
– پیدا کردن ابزار گم شده
– بازبینی تعمیر، تمیز کاری و لایروبی
– پیدا کردن جداره پوسیده، نفوذ، انسداد و یا انحراف جداره
– تشخیص قابل بازسازی بودن گمانه و چاه
– تجزیه و تحلیل لایه های زمین شناسی سازند
– بدنه کاملا ضد زنگ و ضد خوردگی