ENGLISH
تشخیص محل حفر چاه | ردیاب آب زیرزمینی | دستگاه آب یاب

کشور ما در منطقه اي خشک و نيمه بياباني واقع شده است و همواره تامين آب براي مصارف مختلف شرب، کشاورزي و صنعت يکي از مشکلات و دغدغه هاي اساسي مردم کشور ما بوده است. بهره گيري از دستگاه آب یاب ژئوفیزیک راه حلي مفيد جهت اکتشاف آب های زيرزمینی می باشد.

این دستگاه ردیاب آب زیرزمینی بر اساس تفاوت مقاومت ویژه لایه های زمین طراحی شده است. براي بدست آوردن مقاومت ويژۀ زمين در این روش، جريان الكتريكي بوسيلۀ دو الكترود به زمين تزريق مي گردد و اختلاف پتانسيل حاصله بين دو نقطه نيز با استفاده از دو الكترود ديگر ثبت مي شود. براي چینش الكترودها و فاصلۀ آنها حالتهاي مختلفي وجود دارد كه هر حالت را يك آرايش الكترودي مي گويند. آرايش شلومبرگر پركاربردترين و متداول ترین آرايش براي اکتشاف آب و تشخیص محل حفر چاه آب است.

مقاومت ويژه الکتريکي که بدين طريق بدست مي‌آيد را مقاومت ويژه ظاهري گويند. براساس استانداردي که مربوط به مقاومت ویژه جنس‌هاي مختلف خاک و سنگ و آب می‌توان به ردیابی آب زيرزميني پرداخت.

هزینه انجام مطالعه با استفاده از دستگاه ردیاب آب زیرزمینی به مراتب کمتر از هزینه حفاری چاه بوده و درصد موفقیت در تشخیص محل مناسب حفر چاه آب را افزایش می دهد.

.