اکتشاف آب های زیرزمینی | تعیین محل حفر چاه آب | آب یابی | شرکت ژئوفیزیک
ENGLISH
اکتشاف آب

شرکت مهندسین مشاور ژرفاب کاوش با بهره گيري از دانش فني و تخصصي دانش آموختگان دانشگاه تهران سعي در ارائه بهترين و دقيق ترين خدمات در زمينه ژئوفيزيک و علوم زمين دارد.

کشور ما در منطقه اي خشک و نيمه بياباني واقع شده است و همواره تامين آب براي مصارف مختلف شرب، کشاورزي و صنعت يکي از مشکلات و دغدغه هاي اساسي کشور بوده است. از سوي ديگر حفاري هايي که براي استحصال آب هاي زير زميني صورت ميگيرد غالبا با مطالعات دقيق همراه نبوده و هزينه هاي زيادي به دنبال دارد. بهره گيري از روش هاي ژئوفيزيکي راه حلي متداول و مفيد جهت اکتشاف آب های زير زميني مي باشد. يکي از جنبه هاي مهم در استفاده از اين روش ها تطبيق نتایج مطالعات ژئوفيزيکي با شواهد و داده هاي زمين شناسي است که متاسفانه در بسياري از موارد مغفول واقع مي گردد.
اين شرکت با عنايت به اين موضوع و با توجه به کادر فني خود همواره تطبيق داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيکي را براي حصول نتيجه بهتر در برنامه کاري خود قرار داده است.
همچنین استفاده از تجهیزاتی که از دقت و صحت بالایی در قرائت داده های ژئوفیزیکی برخوردار هستند به منظور حصول موفقیت مطالعات حائز اهمیت می باشد. این شرکت در انجام پروژه های خود از دستگاه ژئوالکتریک ساخت کمپانی lippman آلمان استفاده می نماید.

شرح خدمات شرکت :