• سایت

instrument

 

شرکت مهندسین مشاور ژرفاب کاوش با بهره گيري از دانش فني و تخصصي دانش آموختگان دانشگاه تهران سعي در ارائه بهترين و دقيق ترين خدمات در زمينه ژئوفيزيک و علوم زمين دارد.

کشور ما در منطقه اي خشک و نيمه بياباني واقع شده است و همواره تامين آب براي مصارف مختلف شرب، کشاورزي و صنعت يکي از مشکلات و دغدغه هاي اساسي کشور بوده است. از سوي ديگر حفاري هايي که براي استحصال آب هاي زير زميني صورت ميگيرد غالبا با مطالعات دقيق همراه نبوده و هزينه هاي زيادي به دنبال دارد. بهره گيري از روش هاي ژئوفيزيکي راه حلي متداول و مفيد جهت اکتشاف آب های زير زميني مي باشد. يکي از جنبه هاي مهم در استفاده از اين روش ها تطبيق نتایج مطالعات ژئوفيزيکي با شواهد و داده هاي زمين شناسي است که متاسفانه در بسياري از موارد مغفول واقع مي گردد.
اين شرکت با عنايت به اين موضوع و با توجه به کادر فني خود همواره تطبيق داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيکي را براي حصول نتيجه بهتر در برنامه کاري خود قرار داده است.
شرح خدمات شرکت :

  • تعيين محل حفر چاه آب

  • مطالعات منابع آب در مناطق آبرفتي ( اکتشاف آب، تعيين محل با تراوايي بيشتر، تعيين سطح ايستابي، به نقشه درآوردن سنگ کف، مطالعه سفره هاي آب زيرزميني، تفکيک شوري و شيريني آب هاي زير زميني)

  • ارائه مشاوره کارشناسی در زمینه منابع آب (تعیین بهترین نقطه حفر تکنیک های حفاری تعیین جهت حفر تونل (کوره) آب یابی و … )

  • اکتشاف آب در سازند هاي سخت ( منابع آب کارستيک )

  • ویدئومتری چاه آب

  • مطالعات مهندسي ساختگاه ها و سازه ها براي احداث سد تونل نيروگاه جاده سازه هاي بلند و … ( تعيين جنس و توالي لايه ها، تعيين عمق سنگ کف،شناسايي گسل ها حفرات ( cavity )، تعيين محل قنات هاي قديمي، شناسايي مناطق سست )

  • انجام مطالعات ژئوفیزیک جهت تعیین محل، عمق، ابعاد و گسترش توده های معدنی

  • شناسايي ساختارهاي زمين شناسي از قبيل گسل ها چين خوردگي ها ناپيوستگي ها

،