ENGLISH
مطالعات ژئورادار (دستگاه gpr)

یکی از جدیدترین روش های ژئوفیزیکی که کاربرد بسیار وسیعی در کاوشهای زیرسطحی دارد، دستگاه ژئورادار می باشد که به اصطلاح دستگاه GPR یا Ground Penetrating Radar گفته می شود. در حال حاضر مطالعات ژئورادار جزء لاینفک پروژه های راهسازی ، شهرک سازی ، باستان شناسی و ... می باشد.

در اين روش امواج الكترو مغناطيسي با فركانسهاي مختلف به داخل زمين ارسال و بازتاب اين امواج دريافت و مورد تحليل قرار ميگيرد. فركانسهاي مختلف توسط آنتنهاي با فركانس مركزي مختلف توليد، منتشر و دريافت ميگردد. عمق نفوذ اين امواج متفاوت بوده و بستگي به هدايت الكتريكي زمين و مقدار فركانس مورد استفاده دارد. در حالت كلي هرچه هدايت الكتريكي زمين بيشتر باشد (مانند محيطهاي شيلي و رسي) عمق نفوذ كمتر و هرچه هدايت الكتريكي زمين كمتر باشد، ( مانند محيطهاي آهكي و خشك ) عمق نفوذ بيشتر ميشود. همچنين هرچه فركانس بالاتر باشد عمق نفوذ كمتر و هرچه فركانس پايينتر باشد عمق نفوذ بيشتر است.

امتیاز بالقوه دستگاه GPR در به نقشه درآوردن شرایط زیر سطحی، طبیعت غیر مخرب آن است. در این روش هیچ نیازی به حفاری گمانه و یا سوراخ کردن خاک نمی¬باشد، در حالیکه تکنیک های مخرب، هزینه بر، زمان بر و اساساً از بین برنده ساختار ناحیه نمونه گیری و اطلاعات آن می¬باشد. علاوه بر آن، پیمایش های GPR سریعتر و اقتصادی¬ تر بوده و دقت فضایی بیشتر و بهتری را نسبت به روشهای متداول دیگر فراهم می¬نمایند. این روش قابلیت تهیه اطلاعات زیرسطحی را از عمق چند سانتی¬متر تا چند ده متر دارد.

خدمات معمول قابل ارائه با روش ژئورادار عبارتند از:

شرکت ژرفاب کاوش جهت انجام مطالعات ژئورادار با بهره گیری از تجهیزات برند GSSI اعلام آمادگی می نماید.

gpr ژئورادار