ENGLISH
تشخیص آب های زیرزمینی ردیاب آب زیرزمینی

با رشد و گسترش جوامع بشری، انسان همواره به دنبال تامین آب مورد نیاز خود از منابع آب زیرزمینی بوده است. در سال های اخیر چاه های آب فراوانی به منظور تامین آب برای مصارف مختلف شرب صنعت و کشاورزی حفر گردیده اند. نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به تفاوت ها و پیچیدگی های زمین شناسی، می بایست قبل ار حفاری چاه اقدام به مطالعاتی به منظور شناخت آب های زیرزمینی هر منطقه نمود. این مطالعات با هدف تشخیص آب های زیرزمینی و تعیین محل مناسب حفر چاه انجام می شود.

مطالعات فوق به روش اکتشافی ژئوفیزیک صورت می گیرد. این روش بر اساس اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی در نقاط و اعماق مختلف زمین و تمییز و تفکیک لایه های مختلف زمین بر اساس تفاوت مقاومت ویژه عمل کند. در این روش نوعی از جریان الکتریکی توسط دو الکترود به زمین تزریق می شود. در اثر تزریق این جریان، اختلاف و جریان تزریق شده، با استفاده از روابطی می توان مقاومت ویژه الکتریکی زمین در اعماق مختلف را اندازه گیری نمود و با استفاده از آن به اکتشاف سفره های آب زیرزمینی اقدام نمود. با استفاده از این روش می توان عمق برخورد به سفره آب زیرزمینی، ضخامت سفره، عمق برخورد به سنگ بستر و محل مناسب برای حفر چاه را تعیین نمود.

تشخیص آب های زیرزمینی
شکل1: تصویر شماتیک از اندازه گیری مقاومت ویژه زمین در روش ژئوفیزیک

با توجه به هزینه های بالای حفاری چاه، استفاده از دستگاه ردیاب آب زیرزمینی قبل از حفاری، ریسک حفاری چاه را کاهش داده و از اتلاف هزینه جلوگیری می کند.

شرکت ژرفاب کاوش با توجه به سوابق کاری خود، جهت انجام مطالعات اکتشاف آب های زیرزمینی اعلام آمادگی می نماید.

شماره تماس: 02155439588-09128848508-09126101726