ENGLISH
اکتشاف مواد معدنی به روش مغناطیس سنجی

یکی از کاراترین روش های ژئوفیزیکی جهت اکتشاف مواد معدنی ای که دارای خاصیت مغناطیسی می باشند، روش معناطیس سنجی می باشد. از این روش برای اکتشاف کانسارهای فلزی ای نظیر مگنتیت، تیتانومگنتیت، و ... به صورت مستقیم استفاده می شود. همچنین از این روش برای شناسایی زون های آلتراسیون در کانسارهای با منشا سیال های هیدروترمال ، پورفیری، ذخایر کرومیت و ... به صورت غیر مستقیم جهت شناسایی و اکتشاف نواحی بی هنجار(آنومالی) استفاده می شود. بدین نحو که در بخش اعظم کانسارهای مرتبط با ,اهن میتوان با برداشت های مغناطیس سنجی (مگنتومتری) به صورت مستقیم پی به وجود نواحی مستعد ایجاد کانه زایی هایی نظیر مگنتیت، هماتیت، و ... برد. برای سایر کانسارهای فلزی نظیر مس، کروم، منگنز و... می توان از این روش به عنوان راهنما جهت شناسایی نواحی که کانه زایی در آن صورت گرفته(مانند نواحی گسله) استفاده نمود و سپس با بهره گیری از روش های دیگر ژئوفیزیکی نظیر روش مقاومت ویژه (RS) و روش قطبش القایی (IP) مطالعات دقیق تر و دید جامع تری نسبت به گسترش، عمق و ابعاد توده معدنی حاصل نمود.

از کاربرد های جانبی این روش میتوان به تشخیص نسبی گسل های پنهان، به نقشه دراورن توپوگرافی سنگ کف، مطالعات باستان شناسی و ... اشاره کرد.

این شرکت با بهره گیری از مگنتومتر تولید کمپانی GEM کانادا آماده ارائه خدمات اکتشافی به همه معدن داران و متخصصین مشغول در بخش معدن می باشد.

مغناطیس سنجی